Χυτό και Παραγωγικό Κόσμημα

Χρησιμοποιώντας διάφορους τύπους κεριών (σκληρά και μαλακά) ο εκπαιδευόμενος εξερευνά την πλαστικότητα του μέσου και δημιουργεί μοναδικά κοσμήματα. Ενδεικτικά οι τεχνικές που διδάσκονται είναι:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ