Εξειδικευμένη Αργυροχοΐα

Ο εκπαιδευόμενος θα διευρύνει τις γνώσεις του και θα διδαχθεί εξειδικευμένες τεχνικές αργυροχοΐας δίνοντας έμφαση σε μεθόδους όπως:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ